Μάϊος

Με πρωϊνόΧωρίς πρωϊνό
Δίκλινο+ 7€/άτομο x 2 = 14€33€
Τρίκλινο+ 7€/άτομο x 3 = 21€42€
Μεζονέτα+ 7€/άτομο x 4 = 28€52€
Διαμέρισμα 4 Ατ.+ 7€/άτομο x 4 = 28€47€
Διαμέρισμα 6 Ατ.+ 7€/άτομο x 6 = 42€57€

Ιούνιος

Με πρωϊνόΧωρίς πρωϊνό
Δίκλινο 7€/άτομο x 2 =14€35€
Τρίκλινο7€/άτομο x 3 = 21€40€
Μεζονέτα7€/άτομο x 4 = 28€55€
Διαμέρισμα 4 Ατ.7€/άτομο x 4 = 28€50€
Διαμέρισμα 6 Ατ,7€/άτομο x 6 = 42€60€

01/07-20/07

Με πρωϊνόΧωρίς πρωϊνό
Δίκλινο 7€/άτομο x 2 =14€50€
Τρίκλινο7€/άτομο x 3 = 21€55€
Μεζονέτα7€/άτομο x 4 = 28€70€
Διαμέρισμα 4 Ατ.7€/άτομο x 4 = 28€65€
Διαμέρισμα 6 Ατ.7€/άτομο x 6 = 42€75€

21/07 - 31/08

Με πρωϊνόΧωρίς πρωϊνό
Δίκλινο 7€/άτομο x 2 =14€70€
Τρίκλινο7€/άτομο x 3 = 21€75€
Μεζονέτα7€/άτομο x 4 = 28€100€
Διαμέρισμα 4 Ατ.7€/άτομο x 4 = 28€95€
Διαμέρισμα 6 Ατ.7€/άτομο x 6 = 42€110€

Σεπτέμβριος

Με πρωϊνόΧωρίς πρωϊνό
Δίκλινο 7€/άτομο x 2 =14€25€
Τρίκλινο7€/άτομο x 3 = 21€30€
Μεζονέτα7€/άτομο x 4 = 28€45€
Διαμέρισμα 4 Ατ.7€/άτομο x 4 = 28€40€
Διαμέρισμα 6 Ατ.7€/άτομο x 6 = 42€50€

Οκτώβριος

Με πρωϊνόΧωρίς πρωϊνό
Δίκλινο 7€/άτομο x 2 =14€25€
Τρίκλινο7€/άτομο x 3 = 21€30€
Μεζονέτα7€/άτομο x 4 = 28€40€
Διαμέρισμα 4 Ατ.7€/άτομο x 4 = 28€38€
Διαμέρισμα 6 Ατ.7€/άτομο x 6 = 42€50€